صخره گوردیم

صخره گوردیم

IFRO; موسسه تحقیقات علوم شیلاتی IFRO; موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

IFRO; موسسه تحقیقات علوم شیلاتیتوضیحات: سومین جلسه شورای مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده ها و مراکز تابعه برگزار شد 13961226 10:41:56IFRO; موسسه تحقیقات علوم شیلاتیتوضیحات: سومین جلسه شورای مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده ها و مراکز تابعه برگزار شد 13961226 10:41:56IFRO; موسسه تحقیقات علوم شیلاتی,توضیحات: سومین جلسه شورای مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده ها و مراکز تابعه برگزار شد 13961226 10:41:56

صخره گوردیم

IFRO; موسسه تحقیقات علوم شیلاتی,توضیحات: سومین جلسه شورای مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده ها و مراکز تابعه برگزار شد 13961226 10:41:56

صخره گوردیم


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *