پرويز مجتهدزاده

پرويز مجتهدزاده

سازمان سنجش آموزش کشور معاونت پژوهشی – طرح ها سازمان سنجش آموزش کشور معاونت پژوهشی – طرح ها

سازمان سنجش آموزش کشوراعلام نتیجه و اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون جذب مترجم رسمي قوه قضائيه سال 1394 براي انجام مصاحبه تخصصيمعاونت پژوهشی – طرح هاi: تاریخ ثبت: نام مجري : رشته مجري: رتبه علمي مجري: محل خدمت مجري: عنوان: نوع پژوهش: ميزان بودجهسازمان سنجش آموزش کشوراعلام نتیجه و اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون جذب مترجم رسمي قوه قضائيه سال 1394 براي انجام مصاحبه تخصصيمعاونت پژوهشی – طرح هاi: تاریخ ثبت: نام مجري : رشته مجري: رتبه علمي مجري: محل خدمت مجري: عنوان: نوع پژوهش: ميزان بودجهمعاونت پژوهشی – طرح ها,i: تاریخ ثبت: نام مجري : رشته مجري: رتبه علمي مجري: محل خدمت مجري: عنوان: نوع پژوهش: ميزان بودجه

پرويز مجتهدزاده

سازمان سنجش آموزش کشور,اعلام نتیجه و اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون جذب مترجم رسمي قوه قضائيه سال 1394 براي انجام مصاحبه تخصصي

پرويز مجتهدزاده

معاونت پژوهشی – طرح ها,i: تاریخ ثبت: نام مجري : رشته مجري: رتبه علمي مجري: محل خدمت مجري: عنوان: نوع پژوهش: ميزان بودجه

پرويز مجتهدزاده

سازمان سنجش آموزش کشور,اعلام نتیجه و اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون جذب مترجم رسمي قوه قضائيه سال 1394 براي انجام مصاحبه تخصصي

پرويز مجتهدزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *